Vĩnh Cường Radio

Không do dự để rồi không hối tiếc | Radio #17

June 19, 2024 Nguyễn Vĩnh Cường
Không do dự để rồi không hối tiếc | Radio #17
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Không do dự để rồi không hối tiếc | Radio #17
Jun 19, 2024
Nguyễn Vĩnh Cường

"Nếu bạn đang còn sống, hãy sống nửa đời đầu tiên KHÔNG DO DỰ để nửa đời còn lại KHÔNG HỐI TIẾC"

Khi đứng trước 1 lựa chọn khó khăn, hãy chọn việc MÌNH CHƯA TỪNG LÀM.

Cơ hội không có nhiều và cuộc đời này cũng chỉ có vài cái 10 năm. Hãy học cách ra QUYẾT ĐỊNH...

BÂY GIỜ hoặc KHÔNG BAO GIỜ.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

"Nếu bạn đang còn sống, hãy sống nửa đời đầu tiên KHÔNG DO DỰ để nửa đời còn lại KHÔNG HỐI TIẾC"

Khi đứng trước 1 lựa chọn khó khăn, hãy chọn việc MÌNH CHƯA TỪNG LÀM.

Cơ hội không có nhiều và cuộc đời này cũng chỉ có vài cái 10 năm. Hãy học cách ra QUYẾT ĐỊNH...

BÂY GIỜ hoặc KHÔNG BAO GIỜ.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường