Vĩnh Cường Radio

Muốn chiến đấu như sư tử, đừng rèn luyện với cừu | Radio #16

April 16, 2024 Nguyễn Vĩnh Cường
Muốn chiến đấu như sư tử, đừng rèn luyện với cừu | Radio #16
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Muốn chiến đấu như sư tử, đừng rèn luyện với cừu | Radio #16
Apr 16, 2024
Nguyễn Vĩnh Cường

Alexander đại đế từng nói: “Tôi không sợ 1 đàn sư tử được dẫn dắt bởi 1 con cừu nhưng tôi sợ 1 đàn cừu được dẫn dắt bởi 1 con sư tử.”

Đúng là SƯ TỬ sẽ có tư duy của SƯ TỬ, và CỪU thì có tư duy theo kiểu CỪU.

Nếu hôm nay bạn thấy mình chưa đủ dũng cảm, mình chưa đủ mạnh mẽ, đừng cố gắng tìm kiếm phép màu. Hãy thay đổi môi trường, hãy tránh xa những con cừu.

Bạn không thể chiến đấu như 1 con sư tử nếu bạn rèn luyện với 1 bầy cừu.

MÔI TRƯỜNG tạo ra TƯ DUY, TƯ DUY tạo ra HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG tạo ra KẾT QUẢ.

Chúc những người anh chị em SƯ TỬ ngày càng mạnh mẽ, bền bỉ để kiếm được nhiều thịt.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

Alexander đại đế từng nói: “Tôi không sợ 1 đàn sư tử được dẫn dắt bởi 1 con cừu nhưng tôi sợ 1 đàn cừu được dẫn dắt bởi 1 con sư tử.”

Đúng là SƯ TỬ sẽ có tư duy của SƯ TỬ, và CỪU thì có tư duy theo kiểu CỪU.

Nếu hôm nay bạn thấy mình chưa đủ dũng cảm, mình chưa đủ mạnh mẽ, đừng cố gắng tìm kiếm phép màu. Hãy thay đổi môi trường, hãy tránh xa những con cừu.

Bạn không thể chiến đấu như 1 con sư tử nếu bạn rèn luyện với 1 bầy cừu.

MÔI TRƯỜNG tạo ra TƯ DUY, TƯ DUY tạo ra HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG tạo ra KẾT QUẢ.

Chúc những người anh chị em SƯ TỬ ngày càng mạnh mẽ, bền bỉ để kiếm được nhiều thịt.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường