Vĩnh Cường Radio

Nếu như càng lắm, cuộc đời càng khắm | Radio #14

January 26, 2024 Nguyễn Vĩnh Cường
Nếu như càng lắm, cuộc đời càng khắm | Radio #14
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Nếu như càng lắm, cuộc đời càng khắm | Radio #14
Jan 26, 2024
Nguyễn Vĩnh Cường

Rồi chúng ta cũng chết cả thôi, nhưng chính nhờ câu nói của một người lính sống cách mình cả trăm năm trước “Ăn đạn vào ngực để chết anh hùng hay ăn đạn vào lưng để ra đi một kẻ hèn nhát” đã giúp tôi từ bỏ những câu nói luôn bắt đầu bằng “Nếu như”. 

Sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng lao vào những thứ mới mẻ đầy rủi ro để sau này không bao giờ phải thốt lên rằng “Nếu như ngày ấy tao đã dám…”

“Tầm nhìn xa trên 10km nhưng tầm nhìn sẽ mở rộng khi chúng ta bắt đầu bước đi"

“Chó sủa là chó không cắn, chó cắn lại là chó không sủa” - Nếu là chó, ít nhất tôi sẽ làm một con chó dữ, một con chó biết cắn :D

Chúc anh chị em luôn xê dịch, sẵn sàng chiến đấu vì chỉ chiến đấu thì mới có chiến thắng.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

Rồi chúng ta cũng chết cả thôi, nhưng chính nhờ câu nói của một người lính sống cách mình cả trăm năm trước “Ăn đạn vào ngực để chết anh hùng hay ăn đạn vào lưng để ra đi một kẻ hèn nhát” đã giúp tôi từ bỏ những câu nói luôn bắt đầu bằng “Nếu như”. 

Sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng lao vào những thứ mới mẻ đầy rủi ro để sau này không bao giờ phải thốt lên rằng “Nếu như ngày ấy tao đã dám…”

“Tầm nhìn xa trên 10km nhưng tầm nhìn sẽ mở rộng khi chúng ta bắt đầu bước đi"

“Chó sủa là chó không cắn, chó cắn lại là chó không sủa” - Nếu là chó, ít nhất tôi sẽ làm một con chó dữ, một con chó biết cắn :D

Chúc anh chị em luôn xê dịch, sẵn sàng chiến đấu vì chỉ chiến đấu thì mới có chiến thắng.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường