Vĩnh Cường Radio

Định vị thương hiệu - Có chất là có tất | Radio #12

December 06, 2023 Nguyễn Vĩnh Cường
Định vị thương hiệu - Có chất là có tất | Radio #12
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Định vị thương hiệu - Có chất là có tất | Radio #12
Dec 06, 2023
Nguyễn Vĩnh Cường

Khách hàng của chúng ta hiện nay đã quá đau khổ vì phải lựa chọn mỗi khi có nhu cầu mua sắm rồi, đừng để nỗi đau đó kéo dài và đặc biệt, đừng định vị thương hiệu của mình vào chỗ 1 tỷ thằng khác đang đứng để rồi giống hệt chúng nó. Hãy làm khác đi.
Steve Jobs từng nói với các cộng sự của mình khi Apple bắt đầu thiết kế ra mẫu máy tính đầu tiên: Đừng cố gắng làm tốt hơn IBM, hãy làm khác đi.
CÓ CHẤT LÀ CÓ TẤT

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

Khách hàng của chúng ta hiện nay đã quá đau khổ vì phải lựa chọn mỗi khi có nhu cầu mua sắm rồi, đừng để nỗi đau đó kéo dài và đặc biệt, đừng định vị thương hiệu của mình vào chỗ 1 tỷ thằng khác đang đứng để rồi giống hệt chúng nó. Hãy làm khác đi.
Steve Jobs từng nói với các cộng sự của mình khi Apple bắt đầu thiết kế ra mẫu máy tính đầu tiên: Đừng cố gắng làm tốt hơn IBM, hãy làm khác đi.
CÓ CHẤT LÀ CÓ TẤT

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường