Vĩnh Cường Radio

Bọc giáp tâm hồn - Sống bớt bồn chồn | Radio #9

February 26, 2023 Nguyễn Vĩnh Cường
Bọc giáp tâm hồn - Sống bớt bồn chồn | Radio #9
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Bọc giáp tâm hồn - Sống bớt bồn chồn | Radio #9
Feb 26, 2023
Nguyễn Vĩnh Cường

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhà tôi ở ngay gần cửa Ga Hải Phòng. Nhiều bạn bè, hàng xóm cùng lứa của tôi đều không sống nổi đến năm 30 tuổi. Họ ở môi trường sống nhà gần ga, xa trường học - quá khắc nghiệt. Rất nhiều người chết vì nghiện, vì đánh nhau. Nhẹ hơn thì đi tù hoặc trốn nã biệt xứ...

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

📒 Học bán hàng online MIỄN PHÍ
Khóa học online trong 3 buổi tối sẽ giúp bạn nhìn được bức tranh tổng thể về bán hàng online.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Show Notes

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhà tôi ở ngay gần cửa Ga Hải Phòng. Nhiều bạn bè, hàng xóm cùng lứa của tôi đều không sống nổi đến năm 30 tuổi. Họ ở môi trường sống nhà gần ga, xa trường học - quá khắc nghiệt. Rất nhiều người chết vì nghiện, vì đánh nhau. Nhẹ hơn thì đi tù hoặc trốn nã biệt xứ...

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

📒 Học bán hàng online MIỄN PHÍ
Khóa học online trong 3 buổi tối sẽ giúp bạn nhìn được bức tranh tổng thể về bán hàng online.

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.