Vĩnh Cường Radio

Chỉ cần bạn không bỏ cuộc | Radio #8

October 16, 2022 Nguyễn Vĩnh Cường
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc | Radio #8
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Chỉ cần bạn không bỏ cuộc | Radio #8
Oct 16, 2022
Nguyễn Vĩnh Cường

Làm gì, đi đâu thì rào cản sẽ luôn xuất hiện. Khó khăn sinh ra là để loại bỏ kẻ thất bại và thử thách người thành công.

Người thất bại sẽ nỗ lực đến khi họ bỏ cuộc. Kẻ thành công sẽ nỗ lực đến khi họ thành công hoặc chết trong khi đang hành động.

Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, sớm muộn gì thì bạn cũng thành công.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

Làm gì, đi đâu thì rào cản sẽ luôn xuất hiện. Khó khăn sinh ra là để loại bỏ kẻ thất bại và thử thách người thành công.

Người thất bại sẽ nỗ lực đến khi họ bỏ cuộc. Kẻ thành công sẽ nỗ lực đến khi họ thành công hoặc chết trong khi đang hành động.

Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, sớm muộn gì thì bạn cũng thành công.

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường