Vĩnh Cường Radio

Nói dối mệt lắm, mất năng lượng lắm! | Radio #7

March 20, 2022 Nguyễn Vĩnh Cường
Nói dối mệt lắm, mất năng lượng lắm! | Radio #7
Vĩnh Cường Radio
More Info
Vĩnh Cường Radio
Nói dối mệt lắm, mất năng lượng lắm! | Radio #7
Mar 20, 2022
Nguyễn Vĩnh Cường

Mình nhớ, hồi đi học mình đã từng quay bài 1 vài lần, và lần nào cũng có cảm giác mình đang làm gì đó hèn hèn, rồi cảm giác hèn hèn đó nó cứ lớn dần đến mức hết học kỳ 1 năm thứ nhất, mình đã đoạn tuyệt với việc quay bài, cho dù phải học lại thi lại 7/7 môn trong 1 kỳ.

Hôm nay, cảm giác hèn hạ nó lớn hơn rất nhiều lần...

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường

Show Notes

Mình nhớ, hồi đi học mình đã từng quay bài 1 vài lần, và lần nào cũng có cảm giác mình đang làm gì đó hèn hèn, rồi cảm giác hèn hèn đó nó cứ lớn dần đến mức hết học kỳ 1 năm thứ nhất, mình đã đoạn tuyệt với việc quay bài, cho dù phải học lại thi lại 7/7 môn trong 1 kỳ.

Hôm nay, cảm giác hèn hạ nó lớn hơn rất nhiều lần...

📒  Học bán hàng online MIỄN PHÍ
👍  Facebook Nguyễn Vĩnh Cường
🖥  Youtube Nguyễn Vĩnh Cường